توی وبگردی ها به یک کتاب خانه مجازی آشنا شدم که یک داستان رو دانلود کردم و داستان نسبت خوبی هست که آدرسشو در اینجا میذارم که اگر دوست داشتید برید داستان رو دانلود کنید و بخونید .

تابستان سرد